Szanowni Państwo

Od 25 maja 2018 r. stosowane będzie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które ujednolici zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W związku z tym, uprzejmie informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest www.krolestwotytoniu.pl

2. Kontakt z osobą zajmującą się ochroną danych: sklep@krolestwotytoniu.pl

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 18. miesięcy od dnia złożenia zamówienia.

4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z realizacją usługi przez podmiot przetwarzający (rozwiązania chmurowe), na podstawie standardowych klauzul ochrony przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do kopii tych danych.

7. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


8.Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania usługi.


Rejestracja oraz złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych treści.